Monday, August 3, 2009

నా పాత కవితలు (1965 )

ముగిసిపోకుమా ఓ చల్లని రాతిరీ!
చందమామ చల్లదనంలో
ఒకటైన వలపు హృదయాలను
చెదరనీకుమా ఓ రాతిరీ!
నిద్రాదేవి ఒడిలో
కస్టాలు మరచిన నిరుపేదలకు
మెలకువ రానీయకుమా ఓ రాతిరీ!
పేదల నెత్తురు తాగే
పరమ రాక్షసులను
లేవనీకుమా ఓ రాతిరీ!
కండలు పిండి చేసే కార్మికులను
కాస్త నిదురైన పోనివ్వు ఓ రాతిరీ!

1 comment: